1

СКРИТИ И ЯВНИ ТЕЧОВЕ ПО СТЕНИ,ТАВАНИ И ПОДОВЕ

невидими за човешкото око, но видими с термокамера

Информация за цени и дати за оглед , позвънете на тел. 0895 089 510